“Zin geven, zin zoeken, zin ontvangen”

Lezing 22 augustus 2018 om 20.00 uur door Peter Nissen

Mensen hebben behoefte aan houvast in het leven, aan oriëntatiepunten, aan wegwijzers. In het activiteitenjaar 2017-2018 is het landelijke thema van de remonstranten: Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. Wij willen graag de zin en de betekenis begrijpen van de dingen die wij meemaken. Wij zijn op zoek naar ankerpunten, naar vertrouwde lijnen, naar verbanden die warmte en geborgenheid bieden. Die zoektocht naar zingeving en verbondenheid noemen we spiritualiteit.
De vanzelfsprekendheid van traditionele vormen van zingeving, zoals het kerkelijk geloof, is voor veel mensen weggevallen. Daardoor kunnen zij een gevoel hebben van desoriëntatie, van richtingloosheid. Hoe komt het dat er een crisis in de zingeving lijkt te zijn? En kunnen we zin ‘maken’? Of wordt zin ons geschonken? Of moeten we zin ontdekken, samen met anderen?

Daarover gaat de zomeravondlezing die Peter Nissen op 22 augustus 2018 zal verzorgen in het Penninckshuis in Deventer. Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.