Nieuws vanuit de Raad van Kerken Deventer:

 21 – 25 januari vieren we de landelijke Week van Gebed
De Week van Gebed wil de eenheid onder christenen bevorderen. Elke avond van 19.00 – 21.00 uur  organiseren kerken in Deventer samen gebedsbijeenkomsten. Maandag bij het Leger des Heils; dinsdag in de Broederenkerk; woensdag in de Koningskerk; donderdag starten we bij het Leger des Heils en bezoeken we het Meester Geertshuis en de Ontmoeting; vrijdag sluiten we af bij Abdij Nieuw Sion. Naast de avondbijeenkomsten is er een nieuwe kindergebedsmiddag op woensdag van 15.00 – 16.00 uur voor kinderen in de Crypte van de Lebuïnuskerk.

Info:
www.kerkindeventer.nl