Wat een monastieke levensweg ons vandaag te zeggen heeft met Benedictijner monnik en publicist Thomas Quartier Op dinsdag 9 oktober vindt in Het Penninckshuis de Stadshartkerkenlezing plaats. Deze lezing wordt twee maal per jaar georganiseerd door de Broederenkerk (R.K. Lebuinusparochie), Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Orthodoxe parochie H.H. Petrus en Paulus en de Lebuinuskerk (Protestantse gemeente Deventer). Ditmaal is Thomas Quartier onze gastspreker. Broeder Thomas (1972) werd op zijn 40ste monnik in de SintWillibrordsabdij, een Benedictijner klooster bij de Slangenburg in Doetinchem. Hij is docent theologie aan de universiteiten van
Nijmegen en Leuven en in Rome. Hij schreef een aantal boeiende boeken over benedictijnse spiritualiteit: Liturgische spiritualiteit, Anders leven (Bernemedia & Averbode, 2017) en Kiemcellen (Bernemedia 2017). Iedereen is hartelijk welkom om deze jonge kloosterling te ontmoeten. Adres : Brink 89 Deventer, ingang Spijkerboorsteeg. Toegang gratis. Aanvang 20.00 uur, koffie/thee vanaf 19.30 uur.