Op 24 en 31 mei organiseert het COC afdeling Deventer avonden Queer de bijbel lezen. Hoe zien de verhalen eruit als je ze leest vanuit gender perspectief? Als de bijbel wordt gelezen door een roze bril, levert dat verrassende inzichten op. Het is niet altijd wat het lijkt.
De inzichten kunnen de ogen openen van lhbt-ers, maar ook van hetero’s. Als voorbeeld valt te denken aan het nieuwtestamentische beeld van de kerk als de bruid van Christus. Dit beeld bevestigt het ideaal van het monogame, heteroseksuele huwelijk als enige vorm voor seksuele verlangens. Queer lezen van deze bijbelse metafoor stelt vragen, bijvoorbeeld bij de exclusieve mannelijkheid van christus. Door te wijzen op het feit dat de kerk een gemeenschap vormt van mensen die divers zijn in gender en seksualiteit wordt de hetero-normativiteit uitgedaagd.
Naast het queer lezen van bijbelteksten, wordt ook de eigen positie van deelnemers, belangen en interesses aan de orde gesteld. Door welke bril lezen we de bijbel? En wat levert een nieuwe blik ons op?
De workshops worden op twee woensdagavonden gehouden en wel op 24 mei (verhalen uit Oude Testament) en 31 mei (verhalen uit Nieuwe Testament). De workshops zijn een initiatief van COC Deventer en geloofsgemeenschap het Penninckshuis en zijn onderdeel van het activiteitenprogramma van het COC Deventer in het kader van het 45-jarig bestaan.
Woensdag 24 en 31 mei in het Penninckshuis
(Witteveenkamer, ingang Spijkerboorsteeg)
De workshops beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.45 uur
De deur is open vanaf 19.30 uur en deelname kost € 5,-