Pizza-kring
De tieners van de Pizza-kring hielden de afgelopen periode op verschillende manieren contact en zijn inmiddels alweer fysiek bijeengekomen onder leiding van Nanda. En komend seizoen gaan we weer vrolijk verder. Samen eten, wandelen, in gesprek over hele dagelijkse dingen, maar ook over geloof en levensvragen. Nieuwe tieners zijn natuurlijk altijd welkom!

Laat maar weten aan info@hetpenninckshuis.nl