Nieuwe predikanten

Vanaf 1 december zullen Cees de Gooijer en Fulco van Hulst onze interim predikanten zijn. De afgelopen maanden heeft het bestuur zich intensief bezig gehouden met de opvolging van Sigrid Coenradie. Al snel werd besloten om te kiezen voor een interimperiode van in principe twee jaar. Het leek ons verstandig zo tijd te creëren. Het proces waar we in zitten vraagt om die tijd. De verschillende commissies die over het beleid en de toekomst nadenken krijgen extra ruimte als ook de inhoud en de omvang van de voorgangersfunctie niet volledig vastliggen. Aan de andere kant vraagt een zorgvuldige beroepingsprocedure: het samenstellen van een beroepingscommissie, het opstellen van een profiel, het plaatsen van advertenties, al gauw een aantal maanden. Voor je het weet zit je een jaar zonder voorganger. Dat leek het bestuur op dit moment niet wenselijk. Ook daarom zijn we op zoek gegaan naar een interim.

Om te beginnen zijn we gaan rondvragen of iemand iemand kende die geschikt en beschikbaar zou kunnen zijn. Vervolgens hebben we een aantal mogelijke kandidaten gevraagd of ze met ons in gesprek wilden gaan. Dat leidde tot drie gesprekken. Tijdens de gesprekken werd het bestuur steeds enthousiaster. En met de gevonden oplossing: twee interims die elkaar aanvullen en versterken, is het bestuur gewoon blij.
Cees de Gooijer en Fulco van Hulst zijn beide predikant.
Fulco van Hulst

Fulco is Doopsgezind en woont in Harlingen.

Cees de Gooijer

Cees komt uit de PKN, woont in Deventer, en is van plan zich aan te sluiten bij de Remonstrantse vrienden.

Fulco is relatief jong, Cees is al emeritus. Ze zullen elk één keer per maand voorgaan. De maand december wordt een inwerk- en oriëntatieperiode. Het is de bedoeling dat ze samen de nieuwjaarsdienst 2019 verzorgen. Dan kan iedereen kennis met ze maken. In Het Penninckshuis van december zullen ze zichzelf uitgebreid voorstellen.