Vanaf 1 september 2018 is de predikantsplek in de gemeente vacant.
De kerkenraad zal zich de komende tijd samen met de leden beraden op de invulling van deze vacature.