Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn
In het jaar 2025 is het 500 jaar geleden dat in Zürich (Zwitserland) de
eerste volwassendoop plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment geeft
aanleiding om met elkaar 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren.
In de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse plaatsen in
Nederland en waar ook ter wereld de reformator Menno Simons centraa
staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen op de een of andere manier
onder het stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen. En
ook toneel: op zondag 19 maart zal een toneelstuk in het Penninckshuis
worden opgevoerd: “Ontmoeting met gevolgen”.

De vrouw van Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij
is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Haar verre achter-,
achter-, achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord
om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Zij heeft ons vast
wel het een en ander te zeggen en misschien geeft ze ons voor deze tijd
ook nog ideeën om over na te denken.
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere
ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen
voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende
tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

Zondag 19 maart 2023 in het Penninckshuis, aanvangstijd is 15.00 uur.
Het stuk duurt ongeveer 75 minuten zonder pauze.