Op 14 december om 19.00 uur is er in de Broederenkerk, Broederenstraat 18 een oecumenische vesper, georganiseerd door de Stadshartkerken. Een vesper is een korte viering, zonder preek. In die viering staat de aankondiging aan Maria centraal. Sigrid Coenradie is de predikante.

Op de derde adventszondag (17 december) is er geen dienst in verband met het Dickensfestijn. Op de vierde adventszondag (24 december) is er dit jaar ook geen dienst omdat we een dag later, op maandag 25 december, kerstmis vieren.