Vervolg ‘Vieren met de Mier en de Olifant’: ‘Werkgroep Vieren’
‘Vieren met de Mier en de Olifant’, zo had ik de gespreksgroep gedoopt waarin we het hebben over liturgie, over de (zondagse) viering en waarmee we met elkaar ook de dienst hadden voorbereid afgelopen juni.
In een vervolg ga ik graag verder in op achtergronden van en keuzes in de liturgie, maar het zou ook leuk zijn om met een aantal mensen opnieuw samen een dienst voor te bereiden.
Ik zal deze kring voorlopig aanduiden als de ‘Werkgroep Vieren’. Vieren, omdat dat het centrale thema is – en dat hoeft niet alleen over de zondagse viering te gaan. Juist niet, zou ik zelfs zeggen. En misschien is wel een van de grootste uitdagingen hoe ‘vieren en bezinnen’ een plaats kan krijgen in ons dagelijks leven, hoe we het zo inbedden in de structuur van de week en van de dag dat het ons ook goed doet, zonder dat het ‘moet’.
En ‘Werkgroep’ omdat ik hoop dat we met elkaar ook ‘aan het werk’ zullen gaan en ontdekken en beleven hoe we aanstekelijke vieringen vorm kunnen geven.

Eerste bijeenkomst: donderdag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de Witteveenkamer. We zullen dan met elkaar bespreken welke onderwerpen we willen uitdiepen, of en wanneer we mogelijk een dienst met elkaar willen voorbereiden, maar ook wat ons inspireert in de zondagse dienst en op andere momenten van vieren en bezinnen.

Vragen of meedoen: ds.fulco@kpnmail.nl of bel of app naar 06-19994914