Lezerskring rond het boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ van Christa Anbeek

Het boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ (2018) is nu, voor 2019, (al) gekozen als het meest spirituele boek in Nederland van het komend jaar! Christa Anbeek (1961) is hoogleraar aan en deels rector van het Remonstrants Seminarium te Utrecht.
In de afgelopen jaren heeft zij verschillende boeken gepubliceerd die vaak met rouwverwerking en overlevingskunst te maken hebben. Zij raadpleegt daarbij christelijke bronnen, maar schuwt verbindingen met andere bronnen niet.
In ‘Voor Jozeph en zijn broer’ beschrijft Anbeek hoe zij, door het observeren van spelend en speels gedrag van haar kleinzoon en daarin ook betrokken worden, langzaam maar zeker uit het dal van haar depressieve gevoelens omhooggetrokken wordt. Een openhartig verslag, letterlijk en figuurlijk.
Die ervaring, om door wat in spelend gedrag ontstaat, wil Anbeek een theologisch fundament geven.
Het is een goed recht van een hoogleraar om steeds nieuwe woorden, wegen, te vinden voor de zoektocht naar God, zeker daar waar oude woorden en theorieën hier en daar slijtageplekken lijken te vertonen.
Al vanaf het begin van het Christendom zijn er tientallen verslagen te vinden waarin dat wat Anbeek bedoelt, al beschreven is.

Heeft u interesse in deze leeskring neem dan contact op met ds. Cees de Gooijer voor data en plaats, t: 0570-546405.