Lezerskring rond het boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ van Christa Anbeek

Het boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ (2018) is nu, voor 2019, (al) gekozen als het meest spirituele boek in Nederland van het komend jaar! Christa Anbeek (1961) is hoogleraar aan en deels rector van het Remonstrants Seminarium te Utrecht.
In de afgelopen jaren heeft zij verschillende boeken gepubliceerd die vaak met rouwverwerking en overlevingskunst te maken hebben. Zij raadpleegt daarbij christelijke bronnen, maar schuwt verbindingen met andere bronnen niet.
In ‘Voor Jozeph en zijn broer’ beschrijft Anbeek hoe zij, door het observeren van spelend en speels gedrag van haar kleinzoon en daarin ook betrokken worden, langzaam maar zeker uit het dal van haar depressieve gevoelens omhooggetrokken wordt. Een openhartig verslag, letterlijk en figuurlijk.
Die ervaring, om door wat in spelend gedrag ontstaat, wil Anbeek een theologisch fundament geven.
Het is een goed recht van een hoogleraar om steeds nieuwe woorden, wegen, te vinden voor de zoektocht naar God, zeker daar waar oude woorden en theorieën hier en daar slijtageplekken lijken te vertonen.
Al vanaf het begin van het Christendom zijn er tientallen verslagen te vinden waarin dat wat Anbeek bedoelt, al beschreven is. Bij deze doe ik een peiling of er een lezerskring samen te stellen valt rond dit boek met daarbij een stevige introductie over ‘spel, theater, in de liturgie tussen 20 n.Chr. – 1550 n.Chr.’ (mijn doctoraalscriptie). Zelf ben ik dertig jaar lang dramadocent geweest, waarvan de laatste twintig jaar gespecialiceerd op het gebied van drama/spel therapie.

Ik stel me het volgende voor: maximaal vijf bijeenkomsten van negentig minuten, liefst in de ochtend, liefst de dinsdag of de donderdag; minimaal vijf personen, maximaal acht, ik zorg voor kopieën van de te bestuderen hoofdstukken. Het kan in de Witteveenkamer, maar bij iemand thuis, bij toerbeurt, is ook mooi, om de veertien dagen, en er zijn nauwelijks kosten aan verbonden.
Wie heeft interesse? Meld dat dan bij mij (het is een eerste peiling), dan krijg je een formulier toegezonden. Daarna wordt, bij voldoende belangstelling, een en ander in gang gezet.

t: 0570 546405 (indien niet aanwezig het antwoordapparaat inspreken met naam en telefoonnummer en emailadres)
Mijn email adres is: cdegooijer@hetnet.nl

Tot slot: het kan zijn dat de conclusies die aan het eind van de leesperiode getrokken kunnen worden, ook nuttig kunnen zijn voor een vernieuwende aanpak binnen de huidige gebruikelijke liturgie in het Penninckshuis.

Met een hartelijke groet van Cees de Gooijer