LEESCLUB “VREEMDELING IN DE LITERATUUR”

Op 9 november kwamen we bij elkaar om over “Nova Zembla : Vertelling van de derde zeiltocht om de noord en de overwintering in het Behouden Huis” door Gerrit de Veer te praten. Het was een interessant boek dat in modern Nederlands verteld wordt, want oorspronkelijk werd het uitgegeven in 1598 bij de Amsterdamse uitgeverij Cornelis Claesz onder de titel “Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort”. Volgens Wikipedia beschreef Gerrit de Veer in dit boek de drie expedities die tussen 1594 en 1597 werden ondernomen om via het hoge noorden een doortocht naar Azië te ontdekken, maar alleen de derde reis wordt beschreven in dit boek. Dank zij De Veer weten we precies wat zich in de winters van 1596 en 1597 heeft afgespeeld. Zonder hem zou één van hoofdrolspelers in het overwinteringsdrama , de stuurman Willem Barentsz, een vrijwel onbekende figuur gebleven zijn. De andere hoofdrolspeler is Jacob van Heemskerk, koopman en schipper. Vroeger leerde je “Heemkerk en Barentsz op Nova Zembla”!
Wij vonden het een interessant boek, dat volgens één van de lezers te vergelijken was met een moderne reis naar Mars: ook heel koud, en je weet niet wat je te wachten staat. Verder vielen er kenschetsen als “je moest wel lef hebben om je in zo’n avontuur te storten”, de enorme collegialiteit (ze hadden alles voor elkaar over en er heerste een goede sfeer, ook al door de discipline die de schipper oplegde), voor alles werd God gedankt waar we nu een wetenschappelijke verklaring zouden hebben b.v. een bepaald natuurverschijnsel, de afwezigheid van emotie want De Veer schreef zakelijk en deed het af met b.v.“we waren erg blij…”. De koude deed ons denken aan de Tweede Wereldoorlog! Grappig was nog wel de verkleedpartij van de Lap op p. 179/180: hij kreeg kousen, broeken en andere kleren en zag er toen heel Hollands uit! Het was fijn dat er iets over de geschiedenis en de aanleiding voor de reizen werd verteld. Ook werd er verteld over de schrijver en de receptiegeschiedenis van zijn boek.

De leesclub komt binnenkort weer bij elkaar, in de Witteveenkamer in het Penninckshuis, ingang Spijkerboorsteeg. De datum zal in overleg met de deelnemers nog afgesproken worden. Het zal het gaan over “Vergeten reus” door Kazuo Ishiguro. Als iemand een keer wilt meelezen en meepraten, dan kan dat. Meld dat dan even (met het oog op hoeveelheden koffie/thee en het doorgeven van eventuele wijzigingen) bij Annemieke Rubingh-de Graaf, t: 0571-275927, e: wrubingh@concepts.nl of bij Alice Snel-ten Dolle, t: 0570-616053, e: alice.snel@kpnmail.nl