Gemiddeld twee keer per maand is er op zondagmorgen een knutselverteluur.
Op dit moment zijn er kinderen tussen de twee en de twaalf jaar die in twee groepen spelletjes doen, knutselen en kletsen over een bijbels thema. Daarbij proberen we het thema altijd te verbinden met ons eigen leven nu. Het doel van het knutselverteluur is in de eerste plaats dat kinderen ervaren dat ze zich thuis kunnen voelen in de kerk, dat ze er bij horen.

Data:
8 en 22 maart
5 (Palmpasen),12 (Pasen) en 26 april
17 en 31 mei
21 (Buitendag) en 28 juni (afsluiting)

Inlichtingen:
Annelies Kroon: info@hetpenninckshuis.nl