We volgen dus het stramien van het Midden…
In het jaar 90 na Christus werd in Jamnia een grote Rabbijnenconferentie gehouden met het doel te komen tot een canon van de Tenach (Thora, Nebeiem en Ketubiem). Er was al veel materiaal verzameld en bewaard gebleven, zowel van de mondelinge traditie alsook van de vele rollen die geschreven waren in de tijd van de Babylonische ballingschap (ongeveer 590 – 550 v. Chr.).
De conferentie duurde dagen met name over welke boeken er nu voorgoed zouden worden opgenomen in de canon en welke niet. De boekrollen van Hooglied en Spreuken kwamen er in het begin wat kaal vanaf, de meerderheid van de Rabbijnen meende dat juist die rollen zich niet op de juiste wijze zouden verhouden tot de rest van de rollen… totdat er een tegenbeweging ontstond. Na rijp beraad werd besloten dat het Hooglied de spil zou zijn van alle andere boeken (rollen), zodat één van de meest vooraanstaande rabbijnen, Rabbi Akiba, in jubelstemming uitbarstte en zei dat er geen mooiere dag in de schepping was geweest dan de dag waarop besloten werd dat het Hooglied precies in het midden van de Mikra, de Hebreeuwse Bijbel, geplaatst was omdat in het Hooglied zowel de liefde tussen man en vrouw op schone wijze verbeeld wordt, maar dat men ook het hele verhaal kan zien als een verbond tussen de mens en God. Later zouden christelijke commentatoren in het Hooglied ook het verbond zien tussen Christus en zijn gemeente.
Vele literatoren menen dat het Hooglied kan wedijveren met de liefdespoëzie van Rumi of van Shakespeare, deels doordat er een zeer aardse, zeer zinnelijke, situatie beschreven wordt, deels omdat er vele lagen in verborgen liggen. Oorspronkelijk zou het Hooglied gewoon een dialoog tussen een meisje en een jongen geweest kunnen zijn, opgevoerd tijdens zo’n langdurig bruiloftsfeest op de dorsvloer. Later zou men het op een meer hoofse manier ten gehore hebben gebracht. Er zijn helaas ook tijden geweest waarin er niet werd omgekeken naar dit schitterende kleinood; de puriteinse leermeesters van het Calvinisme vonden bepaalde passages te zinnelijk.
Hoog tijd om weer eens wat aandacht te schenken aan het Hooglied… Wij doen dit op 13 oktober tijdens de Agapemaaltijd in de Van Vlotenhof aan de Van Vlotenlaan; een liefdesmaaltijd gelardeerd met liefdespoëzie!!

Cees de Gooijer