“Ik geloof het wel.” Met elkaar praten over wat je gelooft, dat is soms best spannend. En als iemand anders dan met een hele uiteenzetting komt terwijl je zelf denkt “Zo ver was ik nog lang niet”, dan heb je misschien de neiging om te zeggen “Nou, ik geloof het wel.” Maar het kan ook gebeuren dat je in een gesprek verwikkeld raakt over geloof en zingeving en dat iemand anders zegt dat dat geloof in God en Jezus allemaal onzin is – en dat het gewoon een sprookje is, terwijl jij zelf denkt: “Maar ik geloof het wel!” Alleen, wat je dan precies gelooft en wat je eigenlijk bedoelt als je het over God hebt, da’s lastig uit te leggen aan anderen – en misschien heb je dat ook voor jezelf nog niet helder. Veel mensen vinden het lastig om onder woorden te brengen wat ze geloven– en zoals gezegd: soms is dat ook best spannend. Dat is niet zo raar. Geloven ervaren we vaak als iets persoonlijks, iets intiems, iets wat ons dierbaar is, maar wat daarmee ook kwetsbaar is. Tegelijk ontbreekt het ons misschien wel aan de taal, aan woorden en beelden om ons gevoel omtrent ons geloof onder woorden te brengen. Of we voelen ons onzeker over wat we eigenlijk geloven en hebben het idee dat we er veel meer over zouden moeten weten.

Voor die mensen die daar graag over in gesprek willen, die hun eigen geloof willen ontdekken en verhelderen, die zich afvragen hoe je over God en Jezus zou kunnen praten en hoe anderen over die onderwerpen denken en over wat je daar dan mee doet in je dagelijks leven, wil ik de gespreksgroep “Ik geloof het wel” beginnen. Maar ook voor mensen die meer willen weten over de rituelen in de gemeente, die zich afvragen hoe dat nu zit met dat avondmaal en wat nu eigenlijk de zin is van die doop. Kortom, alles kan aan de orde komen, al probeer ik wel een bedding te creëren voor het gesprek. Dat wil ik doen door het boekje ‘Aangeraakt door de Eeuwige’ van Gerke van Hiele als uitgangspunt te nemen voor het gesprek. Dat boekje reikt diverse thema’s aan op een open en uitnodigende manier – en kan helpen in het proces van zoeken naar woorden en beelden voor wat wij wel (of niet) geloven. Tegelijk hoeven we ons niet tot dat ene boekje te beperken.

Het is geen cursus, maar de gespreksgroep heeft wel een doel: het verkennen en verdiepen van ons eigen geloof en van de vraag wat dat geloof voor ons betekent in ons dagelijks leven en hoe we het in de dagelijkse praktijk handen en voeten geven.

Aanhaken bij de middag- of avondgroep kan nog, neem voor data contact op met ds. Fulco van Hulst t: 06-19994914.

locatie: Penninckshuis, Witteveenkamer (via Spijkerboorsteeg)

Aanmelden en informatie: Fulco van Hulst, t: 0619994914, e: ds.fulco@kpnmail.nl