‘Bouwen aan een b(l)oeiende geloofsgemeenschap’

“Wie zijn wij?” en “Wat willen wij met elkaar?”, zo zou je de vragen kunnen samenvatten waar de Werkgroep Inhoud zich de voorbije periode over gebogen heeft. De eerste vraag gaat over hoe we de Geloofsgemeenschap ‘Het Penninckshuis’ het best kunnen omschrijven. En dat roept dan weer een nieuwe vraag op, want wat zou een buitenstaander er toe kunnen bewegen om zich bij ons aan te sluiten?
Nu heeft de werkgroep een profiel opgesteld, maar dan is de vraag natuurlijk in hoeverre eenieder zich daar in herkent. En nog belangrijker: zouden buitenstaanders zich ook aangesproken weten door dit profiel? Als we nieuwe mensen willen trekken, dan zullen we ook een aansprekend verhaal moeten kunnen vertellen over onszelf.

Maar het verhaal dat we vertellen, is op zichzelf niet genoeg. Wat we eveneens nodig hebben is een aanbod van activiteiten, dat aansluit bij dat verhaal: activiteiten die wij belangrijk vinden, waarvan we vinden dat ze toegevoegde waarde hebben – en waarvan wij geloven dat die ook voor buitenstaanders interessant zijn. Dus welke activiteiten kunnen wij bedenken en met elkaar organiseren, die aansluiten bij de behoeften van onze geloofsgemeenschap, die tegelijk ook interessant zijn voor mensen van buiten de gemeenschap?

En als mensen eenmaal de weg naar het Penninckshuis hebben gevonden, hoe zorgen we dan dat ze ook aansluiting vinden? Twintigers en dertigers zijn bijvoorbeeld dun gezaaid in onze gemeenschap, dus is de vraag in hoeverre die zich bij ons zonder meer op hun plek zouden voelen. En zo kunnen we waarschijnlijk meer ‘doelgroepen’  identificeren die minder of meer aan zouden sluiten bij de bestaande gemeenschap.

Over dat profiel, dat de Werkgroep Inhoud heeft opgesteld, en over de mogelijke activiteiten die daar bij aan zouden sluiten wil de Werkgroep graag met iedereen in gesprek. In overleg met het Bestuur is er voor gekozen om daarvoor gebruik te maken van een serie huiskamerbijeenkomsten, dit voorjaar, onder leiding van ds. Fulco van Hulst. Van de huiskamerbijeenkomsten is bekend dat dat een zeer gewaardeerde activiteit is. Op deze manier hopen wij in een geest van verbondenheid met elkaar in gesprek te gaan over wij willen zijn als geloofsgemeenschap – nu en in de toekomst.

U zult voor de huiskamerbijeenkomsten nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Met een hartelijke groet,

De Werkgroep Inhoud
Martine Faber-Prangsma
Karel Jurgens
Frits Hofmeijer
Jelmer Koornstra
Marieke Maas-Bink
Arjen Meihuizen