Al sinds jaar en dag bestaat er een goed lopende gesprekskring in onze geloofsgmeenschap. Eén keer per maand, op de derde maandag, komt deze kring ‘s avonds bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. Het onderwerp is elke keer anders. We praten naar aanleiding van een filmfragment, of een verhaal van Toon Tellegen, of de nieuwste reli-enquête. Nu leeft er bij een aantal mensen de wens voor een tweede gesprekskring overdag of ’s avonds die meer expliciet over geloven gaat. Eén van hen, Joke Borgesius, heeft haar ideeën voor zo’n gespreksgroep op een rij gezet: Gedachten over een gespreksgroep binnen de geloofsgemeenschap om te praten over geloof: geloven, betekenis en beleving. Mogelijke vragen/thema’s: – wat betekent het om een christelijke gemeenschap te zijn? – wat betekent het om christen te zijn? – wat geloof je? – hoe geef je je christen zijn vorm? – welke rol speelt spiritualiteit in je leven? Wat versta je er precies onder? – wat inspireert je? Het lijkt ons aardig om voorafgaand aan het gesprek eventueel samen iets eenvoudigs te eten (stamppot, soep met brood). We hebben nog geen concrete dag en frequentie in gedachten, maar peilen graag of er belangstelling is. Voelt u voor zo’n kring, laat het me dan voor het einde van het jaar weten via 06-21893485 of s.coenradie@ hotmail.com.