Een groet van Evert van Dijk aan onze geloofsgemeenschap in de vorm van een pianoversie van lied 791.
Troost in deze onwerkelijke tijd.

lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken