In januari begint een nieuwe reeks ‘3 x over God’. We schuwen de moeilijke onderwerpen niet:

God en geweld
Geweldsteksten in de Bijbel blijven iets ongemakkelijks houden. Aan de hand van het boek van Sam Janse, Is het de schuld van de ENE?, over monotheïsme en geweld, kijken we naar de oudtestamentische verhalen waarin geweld aan de orde is. In welke context zijn ze geschreven? En wat kunnen we er vandaag de dag mee?

God en het atheïsme
Is het geloof in God een illusie? Die vraag is al eeuwen oud en blijft de gemoederen bezig houden. Aan de hand van Het oerboek van de mens van Carel van Schaik en Kai Michel en het boek Homo Deus van Harari gaan we na waar we staan in het debat.

De bijeenkomsten zijn op donderdag 1 februari en 15 februari, van 10.00 tot 11.45 uur in de Witteveenkamer, bereikbaar via de Spijkerboorsteeg.
De ochtenden zijn los van elkaar te volgen. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd