Hoe komt het dat sommige kranten de moord op 77 Noren toeschreven aan islamitische extremisten, totdat duidelijk werd dat een rechtse terrorist de dader was? Waarom werden in Zwitserland, een land van vier minaretten, middels een referendum de bouw van deze bouwwerken verboden? Hoe kan het dat het plan voor een cultureel centrum voor moslims op Manhattan leidde tot een verhit politiek debat in de Verenigde Staten?
In haar nieuwe boek analyseert Martha Nussbaum een groot aantal voorbeelden van intolerantie ten opzichte van religieuze minderheden – en dan met name ten opzichte van moslims. Ze laat zien dat in al deze gevallen angst voor het andere en onbekende een belangrijke drijfveer is. Geïnspireerd door de filosofie, geschiedenis en literatuur formuleert zij een uitweg uit de greep van de angst. Respect voor andermans gewetensvrijheid is daarbij van cruciaal belang, en de bereidheid anderen te gunnen wat we voor onszelf verlangen.
Met elkaar willen we ons gaan verdiepen in de vraag naar de oorzaken van religieuze intolerantie. We zullen dat doen aan de hand van het boek ‘De nieuwe religieuze intolerantie’ van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Een studiegroep om ons te verdiepen in de oorzaken van de toenemende intolerantie in onze samenleving, maar ook om ons te bezinnen op de vraag wat wij mogelijk kunnen bijdragen aan een inclusievere samenleving.

Aanvang: oktober. Exacte tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.
Zin om mee te doen, of vragen: mail naar ds.fulco@kpnmail.nl, stuur een
appje, of spreek mij een keer aan na de dienst.