Wat zijn social media? In hoeverre is enerzijds ons streven naar samenleven en anderzijds vorm geven van ons eigen leven te herkennen in social media? Zijn social media een verkilling van het contact? Of juist een verrijking? Deze en andere vragen zal Trees Schopman in haar lezing op interactieve wijze behandelen.

Trees Schopman is onder andere filosoof, religiewetenschapper en docent maatschappelijk werk. Deze achtergrond kleurt de blik waarmee zij naar de samenleving kijkt.Volgens haar wordt een samenleving gekenmerkt door een streven naar ‘samen leven’ maar daarbinnen ook door een zoektocht naar de ruimte om het eigen leven vorm te geven. Trees Schopman  is in Deventer onder meer bekend van het maandelijkse Filocafé.
woensdag 14 september
aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Toegang € 5,- incl. koffie/thee