Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een persoonlijk verlies
– het verlies van een dierbare, van werk, van gezondheid. Een
verlies kan flinke impact hebben op je leven. Wat doet het met je en hoe pak je het leven weer op (hoe leef je voort)? Daarover praten we drie dinsdagochtenden, waarbij de nadruk vooral zal liggen op de relatie levensbeschouwing < > verlies.

Dinsdag 7 maart – Eigen verlieservaringen en levensbeschouwing.
Welk verlies heb je geleden? Wat hoop je te halen/brengen bij deze cursus? Is je levensbeschouwing gedurende het verlies en de periode daarna veranderd en zo ja, hoe dan?

Dinsdag 14 maart – Jouw verhaal, ervaringen, emoties, geloof. Wat heeft de vorige bijeenkomst met je gedaan? Welke emoties riep het op? Waar loop je tegenaan en waarom is dat moeilijk? Wat doe je eraan? Waar denk je dat de overledene nu is en hoe dacht hij/zij daar zelf over? Hoe verbind je dat wat je gelooft met hoe je je voelt?

Dinsdag 21 maart – Voortbestaan zonder de ander, hoe doe je dat?
Hoe gedenk je de overledene? Wat mis je het meest? Wat is nu belangrijk voor je en wat kan een ander hierin voor je betekenen? (wat wil JIJ?) Welk gevoel overheerst nu?

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis (Brink 89, Deventer) nodigt u van harte uit over genoemde thema’s mee te praten.De bijeenkomsten vinden plaats in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en verbondenheid. Iedere bijeenkomst wordt geopend en afgesloten met een klein ritueel, passend bij het thema van die dag.

De cursus wordt gegeven door Sigrid Coenradie en Iris Knaap,
lid van onze Geloofsgemeenschap en ritueelbegeleider/spreker
bij uitvaarten. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Kosten € 22,50 (voor de hele cursus), inclusief koffie/thee. Voor leden en vrienden van Het Penninckshuis is deelname gratis.

Graag vooraf opgeven via info@hetpenninckshuis.nl of bij Iris Knaap, t: 06-20461216, iris.knaap65@gmail.com.
Opgave is voor de hele cursus. Het is niet mogelijk losse ochtenden te volgen