Voor ieder die iets meer wil weten van de Joodse wortels van ons christendom.
Rabbijnen en alle Joodse Schriftgeleerden bestuderen tot aan vandaag toe Bijbelteksten, uitleg en commentaren daarop, met als doel er richtlijnen voor het handelen van alle dag uit te halen. Martin Buber wees er eens op dat het Jodendom eigenlijk geen orthodoxie, maar een orthopraxie is. De rabbijnse gedachtewisselingen n.a.v. een bepaald Bijbelvers leiden vaak tot vele verrassende en diepzinnige inzichten waar we als hedendaagse mensen ook nog iets aan kunnen hebben. De bijeenkomsten zijn bedoeld u de gelegenheid te bieden uw interpretatie van, vragen aan en/of moeite met Bijbelteksten aan de rabbijnse gedachtewisselingen te toetsen en/of te slijpen. Maar minstens zo belangrijk is de gedachtewisseling met elkaar. Het doel is immers van elkaar te leren dat er verschillende antwoorden mogelijk zijn op dezelfde vraag. Dit is ook de kernbetekenis van het Jiddische begrip ‘lernen’.

Kennismakingsavond Op donderdag 1 maart is er van 19.30 tot 21.30 uur een kennismakingsavond in de Witteveenkamer van het Penninckshuis. Ontvangst vanaf 19.15 uur. De inleiding op deze cursus wordt verzorgd door ds. Afke Maas. Zij is doopsgezind predikant, woonachtig in Utrecht, ervaren leerhuisdocente en leerling van Dodo van Uden (docente Judaïca en leerling van rabbijn Jehuda Ashkenasy). Bij voldoende belangstelling (minimaal zeven deelnemers) kunnen we doorgaan en gaan werken met artikelen geschreven door Dodo van Uden voor het blad ‘Doopsgezind NL’ (voorheen Algemeen Doopsgezind Weekblad). Deze artikelen zijn gebundeld in cahiers in de serie ‘Weg van de Tora’ (bundeling op initiatief van de Commissie inzake verhouding Joden-Christenen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit).

De kosten voor deelname aan deze avond zijn € 7,50.
Mochten we doorgaan, dan komen de kosten van de aanschaf van deel 1 van de serie: ‘Weg van de Tora’, à € 7,00 erbij. Een inkijkexemplaar is tijdens de kennismakingsavond aanwezig. De eventuele volgende bijeenkomsten worden in overleg met de aanwezigen vastgesteld. Neemt u vooral belangstellenden uit uw familie, vrienden en/of kennissenkring mee. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Ariane Röell, t: 0570-785883, e: a.roell@telfortglasvezel.nl.