Coventrygebed – we bidden om vrede en verzoening – vrijdag 22 september

Van 17 tot en 24 september is de landelijke Vredesweek. Thema dit jaar is:
De kracht van de verbeelding.
Vrijdag 22 september: zoals iedere vrijdag vindt het gebed plaats in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk. Deze keer zal ds Ingrid de Zwart voorgaan en zal het gebed wat langer duren dan het gebruikelijke kwartier.
We zullen o.a. een beeldmeditatie houden aan de hand van het schilderij Guernica van Pablo Picasso. Hij maakte dit schilderij naar aanleiding van het bombardement op Guernica in 1937. Er zal ook gezongen worden, en geluisterd naar een compositie van Balada: Guernica. Een ieder is hartelijk welkom!
Vrijdag 22 september, 12.00 uur, Magistraatskapel Lebuinus.

Gij hebt ons doen dromen van een veelkleurige gemeenschap van volkeren, van mensen, waarin allen tot hun recht komen en wij elkaar verrijken

Op de bijeenkomsten op de vrijdagen 8, 15, 29 september en 6 oktober krijgt het gebed vorm in vier stappen naar harmonie uit “Het boek van vergeving” van Desmond Tutu. Zo maken we er een Vredesmaand van.

Het wekelijkse Coventrygebed is een initiatief waaraan deelnemen de Bahai geloofsgemeenschap, de Broederenkerk, de Lebuinuskerk en onze geloofsgemeenchap het Penninckshuis.
Meer informatie over het Coventrygebed bij Tineke Hoogenkamp,
tinekehoogenkamp@gmail.com 0570 547812