Cursus ‘Bijbellezen door rabbijnse bril’ De cursus ‘Bijbellezen door rabbijnse bril’ biedt de mogelijkheid kennis te nemen van de wijze waarop rabbijnen Bijbelteksten vertalen naar hedendaags, dagelijks gebruik. Voor de ‘brillenglazen’ liggen momenteel de bekende teksten uit Deuteronomium 6:4-9: ‘Hoor Israël de Heer is één …, Heb lief de Heer je God …, Met heel je hart….
In onze cursus proberen we de weg naar de oorspronkelijke betekenis van het OT weer terug te vinden. Wij gebruiken hierbij het lescahier ‘Weg van de Tora’. Dit is een bundeling toelichtende artikelen op rabbijnse schrift uitleggingen, geschreven door dr. Dodo van Uden, docent Judaïca. Veelal kregen we vanuit de kerk één betekenis van bijbelverhalen mee, maar hoe verrassend is het om met meerdere zienswijzen kennis te maken en daarover met elkaar van gedachten te wisselen!

In de maanden september t/m juni komen we eens per twee weken op donderdagavond bij elkaar van 19.30 tot 21.20 uur in de Witteveenkamer (te bereiken via de Spijkerboorsteeg).

Data: 3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 of 12 december (nog over besluiten)

Nadere informatie over lesmateriaal en kosten bij Ariane Röell, e: a.roell@telfortglasvezel.nl of t: 0570-785883 

Penninckshuis, Brink 89, Deventer, ingang Spijkerboorsteeg

Plaats: Witteveenkamer