Cursus/gespreksgroep “Bijbellezen door rabbijnse bril’ .

Dat rabbijnen de bijbelverhalen anders lezen dan in de christelijke traditie gebruikelijk is, blijkt uit de titel van deze gespreksgroep. Kenmerkend voor het ‘anders lezen’ is dat

rabbijnen zich afvragen wat de tekst van het Oude Testament (Tenach) te zeggen heeft t.a.v. het morele leven van de mensheid, dat de Bijbel niet gelezen wordt als natuurhistorisch of geschiedenis boek met absolute voorschriften. Door middel van het stellen van vragen aan de tekst, wordt gezocht naar wat de verhalen en voorschriften ons mensen in iedere generatie te zeggen hebben. Daarbij is het van belang dat de antwoorden ruimte laten voor meerdere interpretaties.

Programma en werkwijze:

Uit het cahier ‘Weg van de Tora’ deel 3, lezen en bespreken we de komende periode artikelen met onderwerpen van de Tien Woorden of Tien Geboden en voorschriften uit het boek Leviticus.

Deze artikelen zijn opgesteld door mw. Dodo van Uden, docente judaïca. Zij is verbonden aan de Stichting LEV, leren en vernieuwen.

Doet u voor het eerst mee dan zal u het cahier tegen een vergoeding van € 7,- worden toegestuurd.

Een maal per seizoen wordt een docent Judaïca uitgenodigd om nader in te gaan op vragen en opmerkingen van de deelnemers. Deze zijn vastgelegd in een logboek.

Voor Wie:

De deelnemers van de leergroep komen uit verschillende tradities en leren en discussiëren met elkaar vanuit de vraag: hoe lezen wij de bijbel met het oog op een goed leefbaar menselijk bestaan op deze aarde?

Zij doen dit vanuit het besef dat de bijbelse geschriften joodse bronnen hebben en nemen hierbij de joodse uitleg van bijbelteksten serieus.

Bijbelkennis is niet vereist, wel is het bezit van een bijbel handig.

Ook al draait deze groep al enige jaren, u kunt zonder enige voorkennis aansluiten. Waar nodig praten we u bij.

Praktische informatie:

Data voorjaar 2023 :: Jan. 17, 31; Febr. 14,21; Maart 14,21; April 4,18; Mei 9, 23.

Tijd: Op dinsdagen van 14:00 – 16:00 in de Witteveenkamer

Plaats van samenkomst: Het Penninckshuis, Brink 89 (ingang Spijkerboorsteeg), Witteveen kamer.

Voor informatie en opgave:

Ariane Röell, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl tel: 0570 – 785883