Cursus/gespreksgroep “Bijbellezen door rabbijnse bril’ .

Op het programma staat de behandeling van een aantal aspecten van de Abrahamsverhalen en teksten uit het boek Deuteronomium.

Momenteel bespreken we joodse commentaren op de Abrahamsverhalen die handelen over Abraham en zijn relatie tot Lot, de inwoners van Sodom en zijn betekenis voor het jodendom. Na maart gaan we ons verdiepen in teksten van Deuteronomium. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van het commentaar van Jonathan Sacks op Deuteronomium.
De te behandelen artikelen over bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen in het cahier: ‘Weg van de Tora’, deel 3 en 4, geschreven door Dodo van Uden, theologe en docent Judaïca.
Kosten van dit cahier zijn €10,-.

Ook al zijn er al bijeenkomsten geweest, nieuwe belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden. Bijbelkennis is niet vereist, wel het kunnen beschikken over een bijbel. Vragen naar de betekenis van onbekende begrippen, betekent voor de anderen een uitdaging om uitleg te geven voor zover bekend.
Het motto is dat vragen belangrijker zijn dan de antwoorden. Ook een belangrijk uitgangspunt van de rabbijnse traditie is dat uitleg van bijbelteksten altijd ruimte moet laten voor meerdere uitleggingen

In het voorjaar van 2024 komen we nog op onderstaande data bij elkaar:
9 en 30 april en en 14 en 28 mei
Op dinsdagen van 14:00 – 16:00 uur

Plaats van samenkomst is de Witteveenveenkamer (kerkingang via de Spijkerboorsteeg)
Ariane Röell, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl  tel: 0570 – 785883