Cursus/gespreksgroep “Bijbellezen door rabbijnse bril’ .

Op het programma staat de behandeling van een aantal aspecten van de Abrahamsverhalen en teksten uit het boek Deuteronomium.

De te behandelen artikelen over bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen in cahier: ‘Weg van de Tora’, deel 4, geschreven door Dodo van Uden, theologe en docent Judaïca.

Kosten van dit cahier zijn €10,-. Ook zal in maart een gastdocent judaïca worden uitgenodigd om nader in te gaan op gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdens de bijeenkomsten. Deze worden vastgelegd in een logboek per bijeenkomst.

Hoewel de cursus al een seizoen draait, kunnen zich altijd nieuwe belangstellenden aanmelden.

Bijbelkennis is niet vereist, wel het kunnen beschikken over een bijbel. Vragen naar de betekenis van onbekende begrippen, betekent voor de anderen een uitdaging om uitleg te geven voor zover bekend.

Het motto is dat vragen belangrijker zijn dan de antwoorden. Ook een belangrijk uitgangspunt van de rabbijnse traditie is dat uitleg van bijbelteksten altijd ruimte moet laten voor meerdere uitleggingen.

In het voorjaar van 2024 komen we op onderstaande data bij elkaar:
9 en 23 januari, 6 en 27 februari, 12 en 30 maart en 14 en 28 mei
Op dinsdagen van 14:00 – 16:00 uur

Plaats van samenkomst is de Witteveenveenkamer (kerkingang via de Spijkerboorsteeg)
Ariane Röell, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl  tel: 0570 – 785883