Laatste nieuws over Bijbellezen door rabbijnse bril 

Ook in het voorjaarsseizoen van 2019 gaan we als deelnemers aan de cursus ‘Bijbellezen door rabbijnse bril’ weer verder. De bijeenkomsten van het najaar van 2018 stonden in het teken van ‘De Tien Woorden’ (Tien Geboden). Begin voorjaar 2019 richten we  de focus op het boek Leviticus. Begrippen als ‘heilig’ en het ‘liefdesgebod’ (o.a. ‘Heb uw naaste lief….) zullen aan de orde komen. Daarna wordt doorgegaan met  tekstfragmenten uit de boeken Numeri en Deuteronomium.

Op 24 januari zal Mw. Dodo van Uden aanwezig zijn en ingaan op de naar haar tevoren toegestuurde vragen en opmerkingen die bij ons cursisten opkwamen bij het bestuderen van het materiaal in de voorgaande bijeenkomsten. Dat materiaal bestaat uit het cahier ‘Weg van de Tora’, een bundeling van artikelen die Mw. Van Uden schreef voor het doopsgezind weekblad. Dat kan aangeschaft worden voor € 7,50 via de ADS.

Tussentijdse deelname is altijd mogelijk. Mocht u als gast aanwezig willen zijn op de avond dat Mw. van Uden aanwezig is dan vragen we een bijdrage van €7.50.

Tijd: donderdagavond 19:30 u. – 21:30 u.

Data:
4  en 18 april
2  en 16 mei
6- en 20 juni

Penninckshuis, Brink 89, Deventer, ingang Spijkerboorsteeg

Plaats: Witteveenkamer

Contactpersoon: Ariane Röell. E-mail a.roell@telfortglasvezel.nl, tel : (0570)-785883