De cursus ‘Bijbellezen door rabbijnse bril’ gaat weer van start! En…. belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te lezen! Door de rabbijnse bril worden de boeken van het Oude Testament gelezen als boeken van onderwijs en lering. Door het uiteengaan van jodendom en christendom is deze betekenis van het OT (of joods: Tenach) in het christendom enigszins verloren gegaan, doordat met name de eerste vijf boeken voornamelijk als ‘wet’ werden uitgelegd en minder als wegwijzende woorden.
In onze cursus proberen we de weg naar de oorspronkelijke betekenis van het OT weer terug te vinden. Wij gebruiken hierbij het lescahier ‘Weg van de Tora’. Dit is een bundeling toelichtende artikelen op rabbijnse schrift uitleggingen, geschreven door dr. Dodo van Uden, docent Judaïca. Veelal kregen we vanuit de kerk één betekenis van bijbelverhalen mee, maar hoe verrassend is het om met meerdere zienswijzen kennis te maken en daarover met elkaar van gedachten te wisselen!

In de maanden september t/m juni komen we eens per twee weken op donderdagavond bij elkaar van 19.30 tot 21.20 uur in de Witteveenkamer (te bereiken via de Spijkerboorsteeg).

De eerste bijeenkomst is op 5 september a.s.

De kosten van twee begeleidingsavonden door een docent Judaïca bedragen € 15 p.p.  De kosten van het lescahier bedragen € 7,

Nadere informatie over de inhoud van de cursus, alle data van de bijeenkomsten en aanmelding bij Ariane Röell, 

Penninckshuis, Brink 89, Deventer, ingang Spijkerboorsteeg

Plaats: Witteveenkamer

Contactpersoon: Ariane Röell. E-mail a.roell@telfortglasvezel.nl, tel : (0570)-785883