Najaarsprogramma 2022 van de gespreksgroep ‘Bijbellezen door rabbijnse bril’.

Dat rabbijnen de bijbelverhalen anders lezen dan in de christelijke traditie gebruikelijk is, blijkt uit de titel van deze gespreksgroep. Kenmerkend voor het ‘anders lezen’ is het vragen stellen en zoeken naar zoveel mogelijk interpretaties van de tekst. Het doel van deze manier van lezen is om er richtlijnen voor menselijk ethisch handelen uit te halen. In de joodse traditie wordt het Oude Testament of Tenach niet gelezen als een geschiedenis- natuurhistorisch of – wetenschappelijk boek. Hier is de vraag wat willen de bijbelredacteuren aan ons mensen doorgeven ten aanzien van de vraag ‘waartoe zijn wij hier op aarde?’

Programma:
In september 2022 zullen de bijeenkomsten besteed worden aan het maken van een wandeling door Deventer langs Joods cultuurgoed. De 2e bijeenkomst zal een afsluiting zijn van twee voorgaande bijeenkomsten met het thema: ‘Geweld in de bijbel’. Aan de orde komt het onderwerp: ’Verklaring van het kwaad in de wereld’.

Vanaf oktober zullen verhalen over de aartsvader Abraham behandeld worden.

Werkwijze:
Uit het cahier  Weg van de Tora’ deel 3, lezen en bespreken we de artikelen over Abraham, opgesteld door Mw. Dodo van Uden, docente judaïca. Zij is verbonden aan de Stichting LEV, leren en vernieuwen.
Doet u voor het eerst mee dan zal u het cahier tegen een vergoeding van € 7,- worden toegestuurd.
Ook wordt één maal in het seizoen een docent judaïca uitgenodigd om in te gaan op vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomsten opkwamen.

Voor wie
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil nemen van de rabbijnse manier van lezen en interpreteren van bijbelteksten. Bijbelkennis is niet vereist, wel is het bezit van een bijbel handig.

Ook al draait deze groep al enige jaren, u kunt zonder enige voorkennis aansluiten. Waar nodig praten we u bij.

Praktische gegevens:
Op dinsdagen om de twee weken  van 14:00 – 16:00u.

Data :
Sept     6 en 20                       
Okt      4 en 18                       
Nov.    1, 22. en 29                           
Dec.    13                             

Waar:
In het Penninckshuis, (Brink 89) ,
Witteveenkamer, ingang Spijkerboorsteeg naast nr. 18.

Voor informatie en opgave:
Ariane Röell, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl , tel: 0570 – 785883