Cursus/gespreksgroep “Bijbellezen door rabbijnse bril’ .

Programma en data najaar 2023.

 Dat rabbijnen de bijbelverhalen anders lezen dan in de christelijke traditie gebruikelijk is, blijkt uit de titel van deze gespreksgroep. Kenmerkend voor het ‘anders lezen’ is dat

rabbijnen zich afvragen wat de tekst van het Oude Testament (Tenach) te zeggen heeft, voor het dagelijks leven. Door middel van het stellen van vragen aan de tekst wordt gezocht naar wat de verhalen en voorschriften  mensen  in iedere generatie te zeggen hebben. Daarbij is het van belang dat de antwoorden ruimte laten voor discussie en meerdere interpretaties.

Programma en werkwijze:

Dit najaar zal het verhaal over Bileam besproken worden.

We doen dit aan de hand van teksten uit het Cahier ‘Weg van de Tora’ geschreven door Mw. Dodo van Uden, docente Judaïca verbonden aan de Stichting LEV (Leren En Vernieuwen).

Doet u voor het eerst mee dan zal het cahier tegen een vergoeding van € 7,- worden toegestuurd.

In november zal een gastdocent Judaïca worden uitgenodigd om in te gaan op vragen en opmerkingen die n.a.v. de lesstof opgekomen zijn.

De eerste bijeenkomst van het seizoen wordt besteed aan een excursie. Dit jaar een wandeling door Joods Zutphen.

Voor Wie:

De deelnemers van de leergroep komen uit verschillende tradities en leren en discussiëren met elkaar vanuit de vraag: hoe lezen wij de bijbel met het oog op een goed leefbaar menselijk bestaan op deze aarde?

Zij doen dit vanuit het besef dat de bijbelse geschriften joodse bronnen hebben en gaan uit van de klassieke joodse bijbeluitleg.

Bijbelkennis is niet vereist, wel het bezit van een bijbel.

Deze groep bestaat al enige jaren, maar ook zonder enige voorkennis kunt u aasluiten. Waar nodig praten we u bij.

 

Praktische informatie:

Data najaar 2023 :

12 september (wandeling door Joods  Zutphen.)

19 sept, 3, 17, 31 okt, 13, 28 nov, 12 dec.

Kosten: excursie 7,50 p.p. , aanschaf  ‘Weg van de Tora’ deel 3  €7,00

Tijd:   Op dinsdagen van  14:00 – 16:00  in de Witteveenkamer

Plaats van samenkomst :Het Penninckshuis, Brink 89, Witteveen kamer, (ingang Spijkerboorsteeg).

Voor informatie en opgave:

Ariane Röell, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl  tel: 0570 – 785883