Bijbellezen door rabbijnse bril 

In het nieuwe cursusseizoen kwamen we op 6 september jl. weer bij elkaar. Na de scheppingsverhalen verdiepen we ons nu in de ‘Tien Geboden’. Het gelezen hoofdstuk draagt de veel zeggende titel ‘Gebeitelde woorden’. Mozes nam de Tien Geboden gebeiteld in twee stenen platen mee van de berg Sinaï.
In de komende bijeenkomsten zullen we ons bezighouden met de vragen: Kunnen we ze nog tot spreken krijgen, die oude gebeitelde woorden? Kunnen wij nog horen wat ze zeggen? Of zijn ze voorgoed versteend? Om te beginnen hebben we eerst gekeken hoe de tekst in elkaar zit. Waarom wordt er in Ex. 34:28 en Deutr. 4:13 en 10:4 gesproken over de Tien Woorden? We zijn met negen deelnemers en lezen per bijeenkomst een hoofdstuk uit het Cahier: ‘Weg van de Tora’ een bundeling van artikelen van Dodo van Uden, docente Judaïca, die zij schreef voor het Algemeen Doopsgezind Weekblad. We lezen om de beurt hardop ongeveer een alinea, waarna er gelegenheid is een opmerking te maken, vraag te stellen of met elkaar van gedachten te wisselen over een antwoord of inzicht. Bij dat laatste is het van groot belang dat we elkaar niet willen overtuigen van de eigen mening.
De eerste bijeenkomst na de zomer was op 20 september. Daarna 4 oktober en verder om de veertien dagen, van 19.30 tot 21.30 uur in de Witteveenkamer (ingang Spijkerboorsteeg).
Op 18 oktober en 19 januari a.s. zijn er begeleidingsavonden gepland door de Judaïca-docenten Henk Scholder en Dodo van Uden. Ook al hebt u voorgaande bijeenkomsten niet mee gemaakt of mist u Bijbelkennis, (tussentijdse) deelname is altijd mogelijk.

Kosten: € 15,- per persoon.

Tijd: 19:30 u. – 21:30 u.

Penninckshuis, Brink 89, Deventer, ingang Spijkerboorsteeg

Plaats: Witteveenkamer

Contactpersoon: Ariane Röell. E-mail a.roell@telfortglasvezel.nl, tel : (0570)-785883