Agapè viering op zondag 13 oktober 2019.

Sinds twee jaar organiseert de werkgroep Diaconie een Agapèviering. Een viering van de maaltijd zoals de eerste christenen dat deden. In deze viering ligt het accent op het delen met elkaar.                                                                                                                               Nu de Mennozaal niet meer beschikbaar is, is door de werkgroep in samenspraak met Cees de Gooijer besloten deze bijzondere viering dit najaar te houden in de Van Vlotenhof, Johannes van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer.                                                                                                       

Hoe is dit besluit zo gekomen? Wel, vanuit de commissie Huisvesting die de opdracht heeft gekregen te onderzoeken waar wij als geloofsgemeenschap in de toekomst eventueel zouden kunnen gaan “kerken”, zal in dit voormalige kerkgebouw een proefdienst worden gehouden. De datum voor deze proefdienst is zondag 13 oktober. En aangezien er in de Van Vlotenhof in ieder geval voldoende ruimte is om met elkaar aan meerdere tafels een maaltijddienst te houden, was de beslissing snel genomen.

De werkgroep Diaconie nodigt u daarom van harte uit voor deze bijzondere viering, waarin wij met elkaar aan tafel zullen gaan en brood en druivensap laten rondgaan. Zoals voorgaande vieringen vragen wij u of u – indien mogelijk – een belegde boterham (of twee) mee te nemen, of een stuk fruit of allebei. Heeft u geen gelegenheid iets mee te nemen, dan bent u even welkom! We delen met elkaar wat er is. Zo is delen eigenlijk vermenigvuldigen. Voor het druivensap zorgt de werkgroep Diaconie.

De Agape viering heeft een liturgisch kader: een openingsgebed, tekstfragmenten uit het  Hooglied, een lied, en een dank- en zegengebed

Mocht u er tegenop zien om naar deze nieuwe locatie te komen op die zondagochtend, dan kan er vervoer geregeld worden. Belt u dan met Marijke de Wit – tel. 0575 469742 of mobiel  06 51089597.