Sinds 1 september 2014 is Sigrid Coenradie predikante van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis. Ze gaat op de hoogtijdagen voor in de gemeente, en twee keer per maand. Ze werkt in de regel op dinsdag, woensdag en donderdag.

Dominee Coenradie werd in 1961 geboren in Schiedam. Na het atheneum ging ze werken bij een theologische uitgeverij (Meinema). In 1986 ging ze, naast haar werk, theologie studeren aan de Hogeschool Holland, studierichtingen onderwijs en pastoraat. In 1992 werd ze theologisch jeugdwerkadviseur in dienst van de Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente Den Haag. In 1995 behaalde ze haar doctoraal theologie en in 1998 haar doctoraal wijsbegeerte, beide aan de Universiteit van Amsterdam. In 2000 werd ze docent levensbeschouwing en filosofie aan het St. Stanislascollege in Delft. In 2007 voltooide ze haar opleiding tot predikant bij het Remonstrants Seminarium aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Van september 2007 tot september 2014 was ze predikant in de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek.
Dominee Coenradie heeft een dochter.

 

PROMOTIE

Sigrid Coenradie promoveerde op 29 augustus op het fenomeen plaatsbekleding in het literaire werk van de Japanse schrijver Shūsaku Endō (1923-1996). Zij verdedigde haar proefschrift  voor de promotiecommissie van faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

In haar proefschrift verkent Sigrid Coenradie het fenomeen plaatsbekleding, dit wil zeggen dat een personage de plaats inneemt van een ander, bijvoorbeeld door diens taak of zorg over te nemen. In de christelijke theologie is het begrip plaatsbekleding toegespitst op Jezus die sterft voor de zonden van de mensen. Maar hoe is plaatsbekleding tussen mensen onderling theologisch te duiden? Coenradie stelt vast dat in de verhalen van Endō een breder en gevarieerder palet van plaatsbekleding te onderscheiden is: er komen Christusfiguren en dubbelgangers in voor, heiligen en dwazen, honden en vogels.