Gemiddeld twee keer per maand is er op zondagmorgen een knutselverteluur.
Op dit moment zijn er kinderen tussen de twee en de twaalf jaar die in twee groepen spelletjes doen, knutselen en kletsen over een bijbels thema. Daarbij proberen we het thema altijd te verbinden met ons eigen leven nu. Het doel van het knutselverteluur is in de eerste plaats dat kinderen ervaren dat ze zich thuis kunnen voelen in de kerk, dat ze er bij horen.

Data :
7 januari met gezongen driekoningenspel
11 en 25 februari
11 en 25 maart
1, 15 en 29 april
13 en 27 mei
10  juni (Buitendag) en 24 juni
15 juli 

Inlichtingen: Martine Faber 0570 650878