“De maakbaarheid van de voortplanting – vrijzinnig christendom & reproductieve genetica”

Lezing woensdag 25 juli om 20.00 uur door Wybo Dondorp

In maatschappelijke discussies over medisch-ethische onderwerpen laat vooral de behoudende vleugel van kerk en christendom van zich horen. Dat geldt voor kwesties aan het einde van het leven, maar ook aan het begin: prenatale screening, embryoselectie, draagmoederschap. Steeds is de boodschap dat christenen staan voor het leven, dat we dat leven moeten aanvaarden zoals het komt en dat hulp bij voortplanting alleen aanvaardbaar is binnen de kaders van het traditionele gezin. De voortplanting mag vooral niet ‘maakbaar’ zijn. Omdat die stem zo hard klinkt, kan het voor buitenstaanders lijken of iedereen die nog iets heeft met de christelijke traditie er zo over denkt. Dat is natuurlijk niet zo, maar vrijzinnige christenen mengen zich niet of nauwelijks in dat debat, net zo goed als je er zelden iets over hoort van de kant van het humanisme. Wel over de ethiek van het levenseinde, maar niet over die van het levensbegin. Misschien komt dat omdat wij, anders dan behoudende christenen, niet het gevoel hebben dat er met de ontwikkelingen op dit gebied (voortplantingstechnologie, embryoscreening, kiembaanmodificatie) iets wezenlijks op het spel zou staan. Wat is er tegen technologische vooruitgang? Wat is er mis met het vergroten van keuzemogelijkheden voor mensen met een kinderwens? En toch is dat te simpel. In deze lezing zal worden betoogd dat juist de traditie van vrijzinnigheid en humanisme, met haar nadruk op de waarde van de individuele persoon, iets belangrijks in te brengen heeft in het maatschappelijke debat over nieuwe toepassingen van de reproductieve genetica.

Wybo Dondorp (1957) studeerde theologie en ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is sinds 2008 hoofddocent Biomedische Ethiek aan de Universiteit Maastricht. Van 1993 tot 2008 werkte hij als ethicus voor de Nederlandse Gezondheidsraad.

 

“Zin geven, zin zoeken, zin ontvangen”

Lezing 22 augustus 2018 om 20.00 uur door Peter Nissen

Mensen hebben behoefte aan houvast in het leven, aan oriëntatiepunten, aan wegwijzers. In het activiteitenjaar 2017-2018 is het landelijke thema van de remonstranten: Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. Wij willen graag de zin en de betekenis begrijpen van de dingen die wij meemaken. Wij zijn op zoek naar ankerpunten, naar vertrouwde lijnen, naar verbanden die warmte en geborgenheid bieden. Die zoektocht naar zingeving en verbondenheid noemen we spiritualiteit.
De vanzelfsprekendheid van traditionele vormen van zingeving, zoals het kerkelijk geloof, is voor veel mensen weggevallen. Daardoor kunnen zij een gevoel hebben van desoriëntatie, van richtingloosheid. Hoe komt het dat er een crisis in de zingeving lijkt te zijn? En kunnen we zin ‘maken’? Of wordt zin ons geschonken? Of moeten we zin ontdekken, samen met anderen?

Daarover gaat de zomeravondlezing die Peter Nissen op 22 augustus 2018 zal verzorgen in het Penninckshuis in Deventer. Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.