Vertelling van Nico van Riessen tijdens de kerkdienst van 10 december, de dag van de Mensenrechten.

Het is het Bijbelverhaal van de vlucht uit Egypte, dat meer gaat spreken door de verbinding met de Mensenrechtenbeweging van Martin Luther King en door de verbinding met de Vluchtelingenstroom uit de oorlogslanden van het Midden Oosten naar Europa.

Nico van Riessen heeft het verhaal in maart jl verteld in het Etty Hillesum Centrum en hij gaat het in januari 2018 (tgv de geboortedag van Martin Luther King)  vertellen in Doopsgezinde kerken in het land.